Hrubie.pl - Hrubieszowski Katalog Firm » Kultura i Sztuka » Biblioteki

Hrubie.pl - Hrubieszowski Katalog Firm » Urzędy Instytucje Organizacje » Instytucje

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie

ul. 3 Maja 11
22-500 Hrubieszów
tel.: (084) 697 26 89
fax: (084) 697 26 89
e-mail: pbphrub@wp.pl
http://pbphrubieszow.pl/

Godziny otwarcia:

 

OKRES NAUKI SZKOLNEJ:

Poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00

Soboty 8:00-13:00

 

OKRES WAKACYJNY (do końca września)

Poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00

Soboty: nieczynne

 

 


 

 

Oferta:

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie jest samorządową instytucją kultury - biblioteką publiczną, której działalność zapoczątkowana została w dniu 4 października 1999 r. Organizacyjnie podlega samorządowi powiatowemu a swoją siedzibę ma przy ul. 3-go Maja 11 w zachodniej oficynie Dworku Du Chateau, natomiast terenem jej działania jest powiat hrubieszowski.

Dnia 30 kwietnia 2009 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o nadaniu imienia Bibliotece. Patronem instytucji został prof. Wiktor Zin, architekt i rysownik, pracownik naukowy i działacz kultury, wielki popularyzator polskiej kultury, historii i sztuki. Uroczyste nadanie imienia połączone z jubileuszem 10-lecia Biblioteki odbyło się 22 maja 2009 roku. 

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie zajmuje się obsługą mieszkańców powiatu oraz sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w powiecie hrubieszowskim. Głównymi zadaniami jakie wypełnia Biblioteka jest:

- gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców powiatu;

- obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz świadczenie usług informacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii przekazywania informacji;

- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;

- organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej i wystawienniczej popularyzującej książkę i czytelnictwo oraz działalności wydawniczej;

- udzielanie bibliotekom samorządowym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem przez powiatową sieć bibliotek publicznych zadań statutowych.

 


FOTO